HVAD ER GRUNDMODUL

Grundmodul er grundejerforeningens komplette administrative online værkstøjskasse!

Kontingentbetalinger, regnskab, bogføring, kalender, hjemmeside og meget mere – i en samlet online løsning.

Grundmodul er en videreudvikling af vores administrations system Klubmodul som benyttes af over 2000 klubber og foreninger i Danmark. 

Grundejerforeningernes udfordringer og opgaver bliver nemt løst og opdateret via Grundmodul. På næste side er Grundmoduls forskellige funktioner og priser beskrevet.

Hvad kan Grundmodul tilbyde?

En glad og bekymringsfri hverdag

Grundmodul tilbyder frihed og en hverdag hvor det at være frivillig kasserer eller bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen ikke er en hverdag der er præget af følelsen af at være bagud hele tiden. 

Forestil dig en hverdag hvor der ikke er en mængde af mails med spørgsmål, opkald, eller en hjemmeside der skal opdateres.

De fleste svar er allerede på hjemmesiden, derfor færre mails og opkald.

Betalingerne er trukket automatisk, derfor ingen rykkere.

Regnskabet er opdateret automatisk fordi banken er forbundet, derfor er det næsten “up to date” hele tiden.

Grundmodul er kassererens bedste ven. Og du behøver ikke være revisor eller have bogføringskendskab for at være kasserer mere. Grundmodul klarer det meste!

 

MED GRUNDMODUL FÅR DU BL.A.:

Automatiske online betalinger af kontingent, arrangementer og udlejning.

Kalender med indkaldelse til generalforsamling, bestyrelsesmøder eller aktiviteter. Visning på hjemmesiden.

Mail og SMS udsendelse, med mulighed for oprettelse af grupper og afdelinger etc.

Komplet integreret regnskab der dækker alle behov i en forening

Hjemmeside der styres enkelt fra Grundmodul

Ja jeg vil gerne vide mere

KONTAKT GRUNDMODUL

Vi vil meget gerne fortælle dig mere. Udfyld formularen og vi vender tilbage meget hurtigt!

Felter med stjerne skal udfyldes